Co można murować na cienkie spoiny?

Na cienkie spoiny można murować zarówno ściany zewnętrzne, jak i te wewnątrz budynku – nośne oraz działowe. Zaprawa cienkowarstwowa nie jest jednak zalecana w każdym przypadku. Kiedy można ją stosować?

Zaprawa cienkowarstwowa nie sprawdzi się podczas murowania każdego materiału ściennego. Przeznaczona jest wyłącznie do wznoszenia ścian z elementów o dużej dokładności wymiarowej i gładkich powierzchniach. Cienkie spoiny (grubości 0,5-3 mm) nie zniwelują bowiem nierówności materiałów budowlanych o dużej tolerancji wymiarowej.

Bloczki i pustaki do murowania na cienkie spoiny

  • Na cienką spoinę można murować m.in. bloczki z betonu komórkowego oznaczone jako TLMB. Oznaczenie TLMB mówi o tolerancji wymiarowej bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki określone jako TLMB są najlepsze pod względem dokładności wymiarowej. Takie kryteria spełniają m.in. bloczki SOLBET.
    Do murowania na cienką spoinę stosuje się także bloczki oznaczone jako TLMA, które dopuszczają większą odchyłkę wymiarową. Również one umożliwiają prawidłowe wykonanie muru z zastosowaniem zaprawy cienkowarstwowej.

  • Zaprawa cienkowarstwowa możne być także stosowana do murowania ścian z bloczków wapienno-piaskowych (silikatów) o dużej dokładności wymiarowej oraz ścian z ceramiki poryzowanej, o szlifowanych powierzchniach poziomych.

Pozostałe elementy ścienne

Na cienkie spoiny oprócz bloczków i pustaków o dużej dokładności wymiarowej muruje się również inne elementy wchodzące w skład systemu ściennego Solbet:

  • gotowe nadproża prefabrykowane, przeznaczone do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych,

  • kształtki U do wykonywania nadproży na budowie (zaprawę cienkowarstwową nanosi się na powierzchnie pionowe murowanych elementów), płytki przeznaczone m.in. do wykonywania obudowy wieńca.

Przeczytaj także:


► Zaprawa do cienkich spoin – jaką wybrać?
► Jaka kielnia do murowania na cienką spoinę?