Jak nakładać tynk gipsowy?

Najbardziej popularnym sposobem wykończenia ścian i sufitów jest ich otynkowanie. Wśród tynków wewnętrznych prym wiedzie tynk gipsowy. Jego zastosowanie to sposób na uzyskanie dość gładkich powierzchni, stanowiących dobry podkład pod farby i tapety.

Przed przystąpieniem do tynkowania ścian należy je odpowiednio przygotować. Mury powinny zostać oczyszczone, a warstwy o słabej przyczepności usunięte. Tynk gipsowy może być nanoszony na suche ściany – wilgotność podłoża nie może przekraczać 2%.
Mury z bloczków z betonu komórkowego należy po oczyszczeniu zagruntować środkiem gruntującym do bardzo chłonnych podłoży. Sprawdzi się tu dobrze preparat gruntujący Gipskontakt Plus 11.2. Podłoża z betonu gładkiego oraz gładkie, niechłonne podłoża mineralne należy z kolei zagruntować preparatem Gipskontakt 11.1.
Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny zostać zabezpieczone farbą podkładową antykorozyjną. Będzie ona przydatna również do zabezpieczenia miejsc docięć profili ocynkowanych.

Elementy metalowe zabezpiecza się farbą antykorozyjną.

Przygotowanie mieszanki

Tynk gipsowy ma postać suchej mieszanki, którą należy rozrobić z odpowiednią, wskazaną na opakowaniu ilością wody. W sprzedaży znaleźć można dwa rodzaje tynków – tynk gipsowy ręczny oraz tynk gipsowy maszynowy.
W przypadku Tynku gipsowego ręcznego 6.1 zawartość opakowania wsypuje się do odmierzonej ilości wody (ok. 10 litrów wody na 25 kg zaprawy) i miesza za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Kolejne partie zaprawy należy przygotowywać zawsze z tą samą, ustaloną na początku, ilością wody.
W przypadku Tynku gipsowego lekkiego do nakładania maszynowego 6.3 suchą mieszankę rozrabia się z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody (ok. 15 litrów wody na 30 kg zaprawy), mieszając w agregacie tynkarskim. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

Tynk gipsowy maszynowy przygotowuje się w agregacie tynkarskim.

Ręczne nanoszenie tynku

Przygotowany tynk gipsowy nakłada się jednowarstwowo za pomocą kielni lub pacy stalowej. Grubość warstwy powinna wynosić od 8 do 10 mm. Zaprawę należy narzucać równomiernie na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Narzuconą zaprawę wstępnie wyrównuje się przy użyciu łaty „H”, na bieżąco uzupełniając ewentualne ubytki. Następnie, po częściowym stwardnieniu zaprawy, należy wyprowadzić płaszczyznę tynku za pomocą łaty trapezowej. Po wstępnym stwardnieniu zaprawy zwilżamy powierzchnię za pomocą pacy gąbkowej i wygładzamy pacą stalową.
Tynk gipsowy trzeba zużyć w stanie plastycznym. Niewykorzystana zaprawa po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją usunąć z pojemnika przed rozrobieniem kolejnej mieszanki, ponieważ skraca ona czas wiązania następnego zarobu.

Wykonanie tynku gipsowego – wyprowadzanie płaszczyzny łatą trapezową.

Tynk gipsowy nanoszony maszynowo

W tym przypadku tynk gipsowy nanosi się na mury za pomocą agregatu tynkarskiego. Zaprawę nanosi się równomiernie na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Grubość warstwy powinna wynosić od 8 do 10 mm.
Po naniesieniu tynk gipsowy ściąga się łatą typu „H”, a ewentualne ubytki uzupełnia i wyrównuje całą powierzchnią łaty. Po rozpoczęciu wiązania tynku powierzchnię należy wyrównać przy pomocy łaty trapezowej, a na koniec zwilżyć tynk wodą i wyrównać przy pomocy pacy blichówki.

Tynkowanie maszynowe.

wskazówki powykonawcze

Tynkowane pomieszczenia należy wietrzyć, ale nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do powstawania przeciągów lub do zbyt szybkiego wysychania zaprawy. Może to doprowadzić do powstania rys skurczowych, czyli popękania gładzi. W razie potrzeby (wysokie temperatury w porze letniej) tynk należy co jakiś czas zwilżyć czystą wodą.

Przeczytaj także:


► Jak przygotować ściany wewnętrzne przed tynkowaniem?
► Kiedy sprawdzi się gładź gipsowa?