Bezpyłowa gładź szpachlowa ROYAL FINISH PLUS 14.2

PRZEZNACZENIE:

Solbet ROYAL FINISH PLUS 14.2 to gotowa bezpyłowa gładź na spoiwie organicznym przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem wewnątrz budynków. Może być stosowana na wszystkie mineralne, suche nośne podłoża takie jak: beton, wysezonowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe wolne od substancji obniżających przyczepność (np. tłuszczy, bitumów i pyłów).

WŁAŚCIWOŚCI:

Solbet ROYAL FINISH PLUS należy nakładać na podłoża równe i niezagrożone zawilgoceniem. Przed przystąpieniem do prac powierzchnie powinny zostać oczyszczone, a warstwy o słabej przyczepności usunięte. Każde świeże podłoże należy wysezonować do stanu powietrzno-suchego, tzn. jego wilgotność nie może przekraczać 2-3% w całej grubości. Przed nałożeniem gładzi podłoże wymaga zagruntowania preparatem GRUNT AKRYL PLUS 12.2. Gładź można nakładać po wyschnięciu gruntu.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Zużycie w zależności od chropowatości podłoża: 1 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm.
  • Temperatura podłoża i otoczenia: od +10°C do +30°C.
  • Wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna być niższa niż 70%.
  • Czas wysychania gładzi: warstwa grubości 1 mm - ok 4 do 6 h, z w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia.
  • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +10°C do +30°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Należy chronić wyrób przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


Karta charakterystyki 06.11.2017


Deklaracja właściwości użytkowych 08.03.2019


Atest PZH 28.02.2018