Gips szpachlowy 6.5

PRZEZNACZENIE:

Gips szpachlowy 6.5 to zaprawa na bazie gipsu B2/20/2 przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, jako uniwersalne spoiwo w robotach remontowych i wykończeniowych do wypełniania ubytków, bruzd, pęknięć przed malowaniem i tapetowaniem. Może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża z betonu komórkowego, cegieł i pustaków ceramicznych, betonu, wyrobów silikatowych, mocnych tynków cementowo-wapiennych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Gips szpachlowy 6.5 ma postać suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać szpachlę o bardzo dobrych właściwościach roboczych takich, jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbki końcowej.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: około 12 litrów na 25 kg zaprawy.
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże.
 • Zużycie: około 1 kg na 1 m2 tynku, przy grubości 1 mm.
 • Czas zużycia: ok. 1 godzina.
 • Grubość warstwy: od 1 do 10 mm.
 • Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2 N/mm2.
 • Przyczepność do podłoża: minimum 0,1 N/mm2.
 • Grubość kruszywa: do 0,2 mm.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Izolacyjność akustyczna: NPD.
 • Opór coeplny: NPD.
 • Termin przydatności do użycia: 6 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach), należy chronić wyrób przed zawilgoceniem.

Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

 


Atest PZH


Karta charakterystyki 01.04.2016


Deklaracja właściwości użytkowych 01.04.2016