Gładź gipsowa 6.6

PRZEZNACZENIE:

Gładź gipsowa 6.6 przeznaczona jest do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp. Sprawdzi się również do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. Do spoinowania i uzupełnienia rys i pęknięć należy stosować Gips szpachlowy 6.5.
Gładź gipsowa 6.6 może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak: cegły i pustaki ceramiczne, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły.

WŁAŚCIWOŚCI:

Gładź gipsowa 6.6 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: około 8 litrów na 20 kg zaprawy.
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże.
 • Zużycie: około 1 kg na 1 m2 tynku, przy grubości 1 mm.
 • Czas zużycia: ok. 1 godzina.
 • Grubość warstwy: od 1 do 10 mm.
 • Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2 N/mm2.
 • Przyczepność do podłoża: minimum 0,1 N/mm2.
 • Grubość kruszywa: do 0,2 mm.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Izolacyjność akustyczna: NPD.
 • Opór cieplny: NPD.
 • Termin przydatności do użycia: 6 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach), należy chronić wyrób przed wilgocią podczas transportu i składowania.

Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

 


Atest PZH


Karta charakterystyki 01.08.2016


Deklaracja właściwości użytkowych 06.01.2016