Gładź polimerowa ROYAL FINISH 14.1

gładź polimerowa Solbet

PRZEZNACZENIE:

Solbet ROYAL FINISH 14.1 to gotowa gładź polimerowa na spoiwie organicznym przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem wewnątrz budynków. Może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe wolne od substancji obniżających przyczepność (np. tłuszczy, bitumów i pyłów). Gładź można stosować na podłoża pokryte farbą, za wyjątkiem farb wapiennych i klejowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Solbet ROYAL FINISH 14.1 należy nakładać na podłoża nośne i równe. Przed przystąpieniem do prac powierzchnie powinny zostać oczyszczone, a warstwy o słabej przyczepności usunięte. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2-3%. Świeże tynki cementowo-wapienne, gipsowe należy odpowiednio wysezonować. Przed nałożeniem gładzi podłoże wymaga zagruntowania preparatem GRUNT AKRYL PLUS 12.2. Gładź można nakładać po wyschnięciu gruntu.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Zużycie: 1,5 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm.
  • Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C.
  • Czas wysychania gładzi: warstwa grubości 1 mm - ok 6 h, z w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia.
  • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Należy chronić wyrób przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


 Karta charakterystyki 6.11.2017


 Deklaracja właściwości użytkowych 23.10.2018


Atest PZH 28.02.2018