Tynk gipsowy ręczny 6.1

PRZEZNACZENIE:

Tynk gipsowy ręczny 6.1 służy do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz budynków metodą nakładania ręcznego. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, m.in. tłuszczy, bitumów i pyłów.

WŁAŚCIWOŚCI:

Tynk gipsowy ręczny 6.1 jest przygotowany w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność oraz łatwość nanoszenia i obróbki końcowej.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 10 litrów wody na 25 kg zaprawy.
 • Temperatura stosowania: od +5ºC  do +25ºC – otoczenie i podłoże.
 • Grubość warstwy: 8 mm do 10 mm.
 • Grubość kruszywa: do 1 mm.
 • Zużycie: ok. 1 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm.
 • Czas zużycia: ok. 1 godz.
 • Początek wiązania: >20 min.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 13279-1 tablica 2): =0,39 W/mK.
 • Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2N/mm2.
 • Przyczepność do podłoża: ≥ 0,10 N/mm2.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Izolacyjność akustyczna: NPD.
 • Opór cieplny: NPD.
 • Termin przydatności do użycia : 6 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).

Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

 


Atest PZH


Karta charakterystyki 19.12.2022


Deklaracja właściwości użytkowych 02.03.2021