Zaprawa klejąca Gabit Super 7.1

PRZEZNACZENIE:

Zaprawa klejąca Gabit Super 7.1 przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych oraz kamiennych (z wyjątkiem marmurowych) wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ze względu na zwiększoną przyczepność i elastyczność jest szczególnie polecana do stosowania na ogrzewanych podkładach podłogowych. W przypadku stosowania kleju na zewnątrz należy pamiętać, że podłoże powinno być całkowicie nieodkształcalne. 

WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa klejąca Gabit Super 7.1 jest przygotowaną fabrycznie suchą mieszanką, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Zaprawa zawiera cement, sortowane kruszywa mineralne oraz domieszki poprawiające parametry techniczne i właściwości robocze. Jest wodo-i mrozoodporna. Dodatkowe właściwości, jakimi są ograniczony spływ i wydłużony czas otwarty, w znacznym stopniu ułatwiają prowadzenie prac okładzinowych.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 6,5 litrów wody na 25 kg zaprawy.
 • Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże.
 • Czas dojrzewania: ≥ 5 min.
 • Czas korekty: do 10 min.
 • Czas zachowania właściwości roboczych: ok. 2 godz.
 • Spoinowanie: po 48 godz.
 • Reakcja na ogień: klasa A2 - s1 - d0.
 • Substancje niebezpieczne: patrz karta charakterystyki.
 • Siła wiązania jako: przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm2.
 • Trwałość dla : przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm2.
 • Trwałość dla: po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm2.
 • Trwałość dla: po cyklach zamrażania-rozmrażania: ≥ 0,5 N/mm2.
 • Czas otwarty: przyczepność po czasie 30 min: ≥ 0,5 N/mm2.
 • Spływ: ≤ 0,5 mm.
 • Orientacyjne zużycie – w zależności od stopnia równości podłoża i rodzaju płytek zużycie może ulec zmianie.
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).
płytki o boku wymiar zębów pacy ilość zaprawy kg/m2
Orientacyjne zużycie zaprawy klejowej do glazury

do 10 cm
do 15 cm
do 25 cm
do 30 cm

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

2,5
3,0
3,7
4,2

 


Atest PZH


Karta charakterystyki 04.11.2015


Deklaracja właściwości użytkowych 29.12.2017