Jak wykonać podkład podłogowy?

Wszelkiego rodzaju posadzki – płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, panele czy parkiet wymagają wykonania odpowiedniej warstwy podkładowej – jej funkcję pełni podkład podłogowy, czyli tzw. wylewka. Może to być podkład zespolony z podłożem na spoiwach hydraulicznych, podkład na warstwie rozdzielającej  z paroizolacji  lub izolacji przeciwwilgociowej, lub tzw. podkład układany na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej. 

Podkłady zespolone wychodzą z użytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Stosuje się przeważnie w pomieszczeniach nieogrzewanych, np. garażach i piwnicach. W pomieszczeniach mieszkalnych wykonuje się najczęściej podkłady pływające. Do wykonywania podkładów zespolonych z podłożem na spoiwach hydraulicznych oraz do podkładów na warstwie rozdzielającej – paroizolacyjnej lub przeciwwilgociowej można zastosować Podkład podłogowy 8.0. Może być on stosowany zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i wilgotnych. Zastępuje tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane na budowie, co znacznie ułatwia i przyspiesza wykonanie prac.

Podłoże pod podkład podłogowy

Podkład podłogowy 8.0 wykonuje się na wszystkich mocnych i nośnych podłożach cementowych, które powinny być wolne od substancji obniżających w znacznym stopniu przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować Grunt Akryl Plus 12.2 jedno- lub dwuwarstwowo. Drugą warstwę emulsji należy nanieść poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. 

Przygotowanie podkładu

Suchą mieszankę należy wymieszać z wodą w proporcji ok. 3 litrów wody na 25 kg mieszanki. Zaprawę miesza się i podaje mechanicznie za pomocą urządzenia mixokret. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody. Kolejne partie zaprawy przygotowuje się zawsze z tą samą, ustaloną na początku, ilością wody. W przypadku układania ręcznego mieszankę należy mieszać z wodą przy użyciu wiertarki z mieszadłem lub betoniarki.

Wykonywanie podkładu

Podkład podłogowy 8.0 został zaprojektowany z myślą o układaniu mechanicznym za pomocą mixokreta. Do nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu emulsji gruntującej. W przypadku wykonywania podkładu na warstwie oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym należy zadbać o dokładne i równe rozłożenie na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej posadzki. Przygotowaną zaprawę wylewa się na przygotowane odpowiednio podłoże, tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Minimalna grubość warstwy zaprawy w przypadku podkładu na warstwie oddzielającej powinna wynosić 35 mm, maksymalna – 60 mm. Grubość warstwy odmierza się wypoziomowanymi prowadnicami, po których rozprowadza się zaprawę przy pomocy drewnianej lub metalowej łaty. Po usunięciu prowadnic miejsca po nich należy skropić wodą, wypełnić zaprawą i wygładzić stalową pacą. Kolejne porcje zaprawy zaleca się układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Następnie powierzchnię należy zatrzeć na gładko. Szerokość układanego pola nie powinna przekraczać 2 m. Przerwy dylatacyjne powinny zostać wykonane zgodnie z technologią wylewania podkładów i posadzek cementowych.

Ważne zalecenia

Wykonaną powierzchnię należy chronić w trakcie prac i w pierwszym okresie po ich zakończeniu przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Należy również ograniczyć ogrzewanie pomieszczenia, w którym wykonano wylewkę. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu.

Przeczytaj także:


► Czym jest podkład podłogowy?
► Podkład podłogowy zespolony czy podkład pływający?