czas schnięcia tynku

Czas schnięcia tynku

Czas schnięcia tynku jest uzależniony m.in. od jego rodzaju, warunków...