Podkład podłogowy – rodzaje i zastosowanie

Podkład podłogowy to warstwa podłogi wykonywana na budowie bezpośrednio na podłożu, np. na płycie betonowej na gruncie lub na stropie. Prawidłowo dobrany i wykonany zapewnia posadzce odpowiednią wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie. Warto więc zapoznać się z technologiami układania oraz rodzajami podkładów, by wybrać najlepsze rozwiązanie.

Podkład podłogowy, zwany również wylewką albo jastrychem ma kilka postaci. Poszczególne rodzaje podkładów podłogowych różnią się między sobą spoiwem (są podkłady cementowe lub anhydrytowe (gipsowe)) oraz sposobem nakładania (mogą być samopoziomujące albo wylewane metodą tradycyjną,gdzie masy ściągane są po listwach). Inny ważny podział dotyczy układu konstrukcyjnego, w którym podkłady zostaną zastosowane: mogą być zespolone z podłożem, znajdować się na warstwie izolacji (przeciwwilgociowej, akustycznej lub termicznej), można też zatopić w nich ogrzewanie podłogowe. Kolejny podział dotyczy szybkości wiązania: podkład podłogowy może być zwykły lub szybkowiążący.

PODKŁAD PODŁOGOWY – PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA KONSTRUKCJĘ

Podkłady zespolone z konstrukcją. To podkład podłogowy układany bezpośrednio na elemencie konstrukcyjnym, np. stropie lub betonowej płycie na gruncie. Układ taki, jak sama nazwa wskazuje, pozbawiony jest jakiejkolwiek warstwy oddzielającej (izolacji przeciwwilgociowej, termicznej czy akustycznej). Podkład i element konstrukcyjny zgodnie współpracują, tak jakby tworzyły całość. Minimalna grubość warstwy podkładu – o ile projekt nie zakłada inaczej – powinna wynosić 2-2,5 cm. Przed ułożeniem podkład należy zagruntować podłoże tzw. preparatem tworzącym warstwę szczepną. W ten sposób zapewnimy odpowiednie połączenie tych dwóch warstw

Podkład na warstwie oddzielającej. Takie rozwiązanie stosuje się, gdy powierzchnia konstrukcji jest słaba, bardzo chłonna, wilgotna lub zaoliwiona. Aby prawidłowo wykonać wszystkie warstwy podłogi pod jastrychem należy wykonać warstwę oddzielającą – izolację przeciwwilgociową z folii, odpowiedniej z papy lub innej warstwy zapewniającej możliwość przesunięcia się podkładu po podłożu. Izolację układa się szczelnie (z zakładem), bez fałd i wywija ją na ściany. Podkład oddzielony bardzo dobrze przekazuje na podłoże obciążenia pionowe przy możliwym przesuwaniu się poziomym. Jego minimalna grubość powinna wynosić 3,5 cm.

 Podkład pływający. To podkład układany na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej. Może być ona wykonana z twardej wełny mineralnej lub elastycznego styropianu. Na tej izolacji układa się szczelną izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną. Minimalna grubość warstwy jastrychu pływającego to 5 cm. Aby zabezpieczyć podkład przed pękaniem, trzeba zazbroić go siatką z tworzywa, cienkich prętów lub zbrojeniem rozproszonym. Można też wykonać grubszy (7-8 cm). Nie wymaga on zbrojenia, jednak jego ciężar musi być uwzględniony w obliczeniach stropu.

Do wykonywania podkładów zespolonych z podłożem na spoiwach hydraulicznych oraz do wykonywania podkładów na warstwie rozdzielającej, tzw. „pływających”, na warstwie paroizolacyjnej lub przeciwwilgociowej przeznaczona jest Posadzka cementowa 8.1. Jest ona przygotowana w postaci suchej mieszanki, którą wystarczy rozrobić z odpowiednią ilością wody. Zastępuje tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane na budowie, znacznie ułatwiając i przyspieszając wykonanie prac.

PODKŁAD PODŁOGOWY – PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB WBUDOWANIA

Podkłady rozlewne (wylewki). Wykonanie takiego podkładu polega na rozlaniu i rozprowadzenia na podłożu podkładu o konsystencji ciekłej lub półciekłej.

Podkłady gęstoplastyczne (układane). Masę o konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej (tzw. wilgotnej ziemi) wysypuje się i rozkłada na podłożu. Następnie należy ją zagęścić poprzez ubijanie lub wibrowanie.

Podkłady prefabrykowane (suche). Na podłożu układa się elementy prefabrykowane, np. płyty gipsowo-kartonowe, cementowe, cementowo-wiórowe czy OSB.

Przeczytaj także:


► Czym jest podkład podłogowy?
► Podkład podłogowy zespolony czy podkład pływający?