Włókna w zaprawie klejowej – czemu służą i czy są potrzebne?

Aby udoskonalać właściwości tradycyjnych wyrobów producenci dodają do nich specjalne domieszki. Jednym z takich dodatków są włókna są włókna celulozowe. Choć stanowią niewielki procent suchej mieszanki zapraw klejowych, mają znaczący wpływ na poprawę ich parametrów technicznych oraz roboczych. Dlaczego wybierając profesjonalny klej do prac ociepleniowych warto wybrać produkt wzbogacony włóknami?

Czym są i jak „działają” włókna w zaprawie?

Włókna celulozowe to włókna naturalnego pochodzenia, nazywane też ekowłóknami. Otrzymuje się je z celulozy, która powstaje w wyniku obróbki chemicznej drewna lub roślin (dla przykładu bawełna zawiera ok. 90% celulozy). Włókna celulozowe stosuje się jako dodatek m.in. do zapraw klejowych wchodzących w skład systemu ociepleń (klejów przeznaczonych do wykonywania warstwy zbrojącej). Dodaje się je do suchej mieszanki na etapie produkcji zaprawy. Włókna rozproszone w całej objętości rozrobionej masy działają jak mikrozbrojenie. Tworzą przestrzenną siatkę zatopioną w zaprawie, która odpowiada m.in. za wzmocnienie i jednoczesną poprawę elastyczności wykonywanej warstwy.

Włókna celulozowe a zaprawa klejowa do siatki zbrojącej

Zaprawę klejącą, przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojącej za pomocą siatki tynkarskiej nanosi się na powierzchnię z płyt styropianowych (przyklejonych i przymocowanych mechanicznie do ścian). Warstwa zbrojąca jest bardzo ważnym elementem ocieplenia murów. Przejmuje i przenosi naprężenia termiczne oraz zabezpiecza delikatną warstwę termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym. Ma również stanowić stabilne podłoże dla tynku elewacyjnego.
Podłoże, na które nanosi się zaprawę klejową (czyli warstwa ocieplenia) jest narażone na odkształcenia występujące m.in. w trakcie użytkowania budynku. W wyniku tych odkształceń może dochodzić do uszkodzeń ocieplonej elewacji – pojawiania się spękań, a nawet odspajania zaprawy klejącej od podłoża. Aby temu zapobiec do suchej mieszanki zaprawy dodaje się odpowiednio dobrane mikrowłókna celulozowe. Ich zastosowanie poprawia odkształcalność i odporność wykonywanej warstwy na powstawanie rys. Włókna powodują lepsze przenoszenie naprężeń związanych z pracą podłoża – dzięki nim dość cienka warstwa zaprawy klejącej po związaniu staje się bardziej elastyczna.
Niekorzystny wpływ na trwałość warstwy zbrojącej ma niewłaściwy przebieg wiązania zaprawy klejącej, czyli zbyt szybkie odparowanie z niej wody. Włókna celulozowe również pomagają w procesie wysychania świeżo wykonanej warstwy zbrojącej. Ograniczają utratę wody z zaprawy, dzięki czemu proces jej wiązania przebiega prawidłowo, a ryzyko pojawienia się rys skurczowych podczas wysychania kleju jest zniwelowane.
Podsumowując: zastosowanie włókien w zaprawie klejowa do siatki zbrojącej wpływa w dużym stopniu na poprawę jakości ocieplonej elewacji.

włókna celulozowe w zaprawie klejącej - warstwa zbrojąca
Włókna celulozowe wpływają korzystnie również na właściwości robocze zaprawy – wiążą znajdujące się w niej substancje i powodują wewnętrzne zagęszczenie jej struktury. Dzięki nim zwiększa się lepkość zaprawy, przez co jej nanoszenie na powierzchnie pionowe ścian jest łatwiejsze, a straty spowodowane spływem materiału są mniejsze.