Jak najlepiej przykleić styropian do ściany?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA:


Klejenie styropianu do muru nie jest skomplikowane, ale tak jak w wypadku innych prac budowlanych należy przestrzegać kilku zasad:

  1. Przygotowanie podłoża przed klejeniem: przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy upewnić się, czy powierzchnia, do której zamierzamy kleić styropian jest czysta, gładka i sucha.
  2. Dobrze zrobić test przyklejenia styropianu do podłoża. Wówczas należy przykleić prostopadłościan - wycięty fragment styropianu o wymiarach powierzchni 10 cm x 10 cm o grubości co najmniej 5cm. Przykleić go do czystego podłoża - muru na warstwie kleju grubości 10 mm. Po trzech dobach powinno się go spróbować oderwać. Zniszczenie powinno nastąpić w styropianie. Jeśli oderwie się klej, to znaczy, że podłoże nie było dobrze przygotowane albo np. klej nie był prawidłowo przygotowany, albo były niewłaściwe warunki atmosferyczne podczas klejenia.
  3. Przygotowanie zaprawy klejowej: zaprawa klejowa do ociepleń jest dostarczania w workach w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą. Ilość potrzebnej wody jest podana na opakowaniu. Należy ściśle przestrzegać podanej receptury.
  4. Nakładanie kleju na płyty: zaprawę klejową zawsze nakładamy na płytę, za pomocą kielni metodą obwodowo-punktową. TO BARDZO WAŻNE! Obwodowy pas kleju powinien mieć szerokość około 3 - 4 cm. Od wielkości płyty zależy ilość placków kleju, zazwyczaj jest ich od trzech do ośmiu o średnicy około 8-12 cm. Należy zakryć około 40% powierzchni płyty. Innym dopuszczalnym sposobem ocieplania budynku jest nanoszenie cienkiej warstwy zaprawy na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej zębach kwadratowych 10 – 12 mm. Metoda grzebieniowa sprawdza się przy równych murach oraz w przypadku np. termoizolacji płyt balkonowych.
  5. Montaż płyt: Prace rozpoczyna się od montażu listwy startowej. Płyty przykłada się do powierzchni ściśle jedna obok drugiej i mocno dociska. Należy je układać na tzw. mijankę, z przesunięciem spoin pionowych w kolejnych rzędach. Jeśli zaprawa wypłynie na powierzchni styku płyt, należy ja usunąć. Ważne jest również odpowiednie wykończenie przy krawędziach otworów okiennych, drzwiowych oraz w narożnikach. W narożach powinno się umieszczać pełne płyty. Nie należy łączyć płyt na przedłużeniu krawędzi otworu. Do mocowania łączników mechanicznych (kołków) można przystąpić dopiero po związaniu zaprawy.

Płyty styropianowe nie są odporne na działanie promieni UV, dlatego należy jak najszybciej ocieploną elewację zabezpieczyć warstwą zbrojoną. Jednak nie wcześniej niż po około 3 dniach, czyli po wstępnym stwardnieniu zaprawy klejowej.

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów, przy ocieplaniu, należy przestrzegać instrukcji producenta produkowanego systemu ociepleń.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET