Jak sprawdzić, czy styropian jest dobrze przyklejony?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA:


W przypadku gdy mamy wątpliwości co do jakości podłoża, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy wykonać tzw. próbę przyczepności. W ramach testu należy przykleić do ściany próbki styropianu (kostki o podstawie 10 x 10 cm i grubości co najmniej 5cm) na warstwie kleju grubości 10 mm. Po upływie trzech dni należy ręcznie oderwać kostki od ściany. Jeśli próbki rozerwały się w strukturze styropianu, a klej z fragmentem płyty pozostał na ścianie, oznacza to, że podłoże jest prawidłowo przygotowane. Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy jeszcze przyjrzeć się powierzchni ściany. Sprawdzić, czy nie zostały na niej jakieś zanieczyszczenia np. po olejach szalunkowych w miejscach, gdzie było deskowanie. Środki antyadhezyjne trudno jest zmyć, dlatego w takich przypadkach zaleca się gruntowanie ściany.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET