Grunt SOLBET Akryl Plus 12.2

Grunt SOLBET Akryl Plus 12.2

PRZEZNACZENIE:

Grunt SOLBET Akryl Plus przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania porowatych podłoży gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Środek gruntujący może być stosowany pod farby, kleje, szpachlówki i tynki na ścianach oraz posadzki użytkowe, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI:

Grunt SOLBET Akryl Plus jest wodną dyspersją żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych. Głęboko penetruje słabe i kruche podłoże, wzmacnia je, poprawia przyczepność klejów, tynków, farb, itp.. Zapobiega powstawaniu pęcherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Tworzy powłoki przepuszczalne dla pary wodnej, zabezpieczające przed powstawaniem przebarwień.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Zużycie: od 0,05-0,2 kg/m2 w zależności od chłonności podłoża.
  • Temperatura podłoża i otoczenia:  od +10°C do +25°C.
  • Wielkość opakowania: 5 kg.
  • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).


Karta charakterystyki 19.12.2022


Atest PZH 18.08.2017