Solbet Farba Silikonowa 3.6

Fasadowa

3.6 Solbet Farba Silikonowa

PRZEZNACZENIE:

SOLBET Farba Silikonowa to najwyższej jakości farba na bazie spoiwa silikonowego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i dodatków modyfikujących. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania nowych i odnawianych elewacji budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Można ją stosować na wszelkie podłoża mineralne: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne takie jak: akrylowe, silikonowe i silikonowo-silikatowe, a także podłoża wykonane z betonu. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy gładką, matową, paroprzepuszczalną powłokę bez zmarszczeń i spękań, odporną na wodę oraz wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym z wysoką ochroną mikrobiologiczną ograniczającą rozwój grzybów, pleśni i alg.

Wyrób wchodzi w skład zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SOLBET TERMO, spełniającego wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr ICiMB-2021/0111 wydanie 2.

Na system ociepleń SOLBET TERMO składają się:
- zaprawa klejąca do styropianu SOLBET Gabit TERMO,
- zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie szarym,
- zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie białym,
- SOLBET tynk silikonowo-silikatowy,
- SOLBET tynk silikonowy,
- SOLBET farba silikonowa,
- środek gruntujący SOLBET SOLPLAST PLUS,
- siatki z włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2,
- płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2,
- łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów, wolne od agresji biologicznej. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Warstwy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięci, nie wcześniej, niż: tynki akrylowe, silikonowe, silikonowo-silikatowe po 7 dniach, cienkowarstwowe tynki mineralne po 14 dniach od ich wykonania, tynki cementowe, cementowo-wapienne nie wcześniej, niż po 28 dniach, beton nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy. Wilgotność malowanego podłoża nie może przekraczać 4%. Przed malowaniem farbą silikonową podłoża nowe i odnawiane należy pomalować SOLBET GRUNT AKRYL PLUS 12.2 w celu wyrównania chłonności i wzmocnienia podłoża.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka farbę należy dokładnie wymieszać mechanicznie wolnoobrotowym mieszadłem w celu wyrównania konsystencji. Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę należy rozcieńczyć, dodając maksymalnie 0,5 litra czystej wody na 10 litrowe opakowanie farby. Przyjęte proporcje należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do malowania ostatecznego należy stosować farbę nierozcieńczoną.

APLIKACJA

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieńczonej według wyżej opisanych proporcji. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy, nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. W celu uzyskania jednolitej powłoki należy nakładać dwie warstwy całymi kubaturami. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem , działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zużywa się 1 litr farby na ok. 8 m2. W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym, zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby. Dla wypraw tynkarskich zużycie wynosi ok. 1 l farby na 4 m2.

DODATKOWE INFORMACJE

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5OC do +30OC. Farbą nie należy malować przemrożonych i nagrzanych podłoży. Podczas prac malarskich, a także podczas wysychania farby należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Zaleca się chronić wymalowaną powłokę do momentu jej pełnego wyschnięcia za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. W celu uniknięcia różnić w odcieniach kolorów, należy na jednej powierzchni stosować farbę o tym samym numerze partii produkcji (data produkcji i numer partii umieszczone są na opakowaniu farby). Narzędzia i świeże zabrudzenia farbą należy umyć wodą. Stwardniałe resztki farby można usunąć mechanicznie.


Karta charakterystyki


Atest PZH


Krajowa ocena techniczna


Krajowa deklaracja właściwości użytkowych