Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI 5.3

PRZEZNACZENIE:

Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI 5.3 to zaprawa tynkarska lekka, typu LW, przeznaczona do tynkowania ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych wewnątrz budynku. Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI 5.3 przeznaczony jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie.
Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI 5.3 może być stosowany na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

WŁAŚCIWOŚCI:

Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI 5.3 jest przygotowany w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 6,6 litra wody na 30 kg suchej mieszanki.
 • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże.
 • Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: 30 minut.
 • Grubość warstwy: od 5 do 15 mm  (max. 2 warstwy).
 • Zużycie zaprawy: około 1,1 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm.
 • Grubość kruszywa: do 0,5 mm.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,1 N/mm2 ; FP: A, B.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012 tab. A12, dla P=50%): λ 10,dry,mat  = 0,33 W/mK.
 • Gęstość brutto w stanie suchym: ≤1300 kg/m3.
 • Wytrzymałość na ściskanie: klasa CS II.
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta charakterystyki.
 • Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).

 


Atest PZH


Karta charakterystyki 24.05.2021


Deklaracja właściwości użytkowych 24.05.2021