Tynk zewnętrzny silikonowo-silikatowy 3.1

3.1 SOLBET Tynk silikonowo-silikatowy zewnętrzny

PRZEZNACZENIE:

SOLBET Tynk Silikonowo-Silikatowy 3.1 to gotowy do użycia tynk na specjalistycznym spoiwie silikonowym, rozcieńczalny wodą, przeznaczony do wykonania cienkowarstwowych wypraw ochronno-dekoracyjnych na nowych i odnawialnych podłożach mineralnych na zewnątrz budynków. SOLBET Tynk Silikonowo-Silikatowy 3.1 służy do nakładania ręcznego i maszynowego. Masa zawiera specjalną kompozycję środków biobójczych ograniczającą rozwój glonów, grzybów, pleśni, mchów i innych mikroorganizmów na powierzchni elewacyjnej tynku.
Wyrób wchodzi w skład zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SOLBET TERMO, spełniającego wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2.
Na system ociepleń SOLBET TERMO składają się:

 • zaprawa klejąca do styropianu SOLBET Gabit TERMO,
 • zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie szarym,
 • zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie białym,
 • SOLBET tynk silikonowo-silikatowy,
 • SOLBET tynk silikonowy,
 • SOLBET farba silikonowa,
 • środek gruntujący SOLBET SOLPLAST PLUS,
 • siatki z w włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2,
 • płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2,
 • łączniki mechaniczne – dopuszczone do obrotu
GŁÓWNE CECHY:
 • mrozoodporny
 • bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV
 • niepodatny na wzrost glonów i pleśni
 • wysoka hydrofobowość i dobra paroprzepuszczalność
 • odporny na udar (obicia) podczas standardowego użytkowania
 • łatwy w aplikacji
 • faktura tynku – baranek 1,5 mm oraz 2 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

SOLBET Tynk Silikonowo-Silikatowy dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami. Jeżeli zachodzi potrzeba, można dodać do niego niewielką ilość wody (max 1,5% m/m). Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać wolnoobrotowym mieszadłem w celu wyrównania konsystencji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, oczyszczone z kurzu, smarów, resztek farb, wolne od spękań, wykwitów solnych, farb klejowych i wapiennych, pleśni, itp. a także suche i nie przemrożone na całej powierzchni. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Wszelkie ubytki i nierówności uzupełnić odpowiednio do tego przeznaczonymi materiałami.
Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem SOLBET GRUNT AKRYL PLUS 12.2 w celu wyrównania chłonności i wzmocnienia podłoża.
SOLBET Tynk Silikonowo-Silikatowy 3.1 można nakładać na świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne nie wcześniej niż po 28 dniach sezonowania.
Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 4%. Na świeży beton tynk można nakładać po 3 miesiącach sezonowania oraz gdy wilgotność podłoża nie będzie przekraczała 4%.
Tak przygotowane wysezonowane podłoża należy koniecznie zagruntować gruntem SOLBET SOLPLAST PLUS 10.2 najlepiej w kolorze zbliżonym do koloru nakładanego tynku w celu ograniczenia przebijania koloru podłoża przez przetarty tynk.

APLIKACJA:

SOLBET Tynk Silikonowo-Silikatowy nanosi się równomiernie na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem pacy ze stali nierdzewnej. Świeżo naniesionej masie należy nadać oczekiwaną fakturę za pomocą płasko trzymanej pacy plastikowej (fakturę baranka uzyskuje się wykonując ruchy koliste). Tynk o granulacji do 1,5 mm można aplikować maszynowo.
Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować. Faktury tynku nakładanego ręcznie oraz maszynowo różnią się, stąd mogą wynikać niewielkie różnice barwy. Dlatego nie zaleca się łączenie różnych sposobów nakładania tynku na jednym obiekcie.
Tynku nie należy skrapiać wodą!

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Zużycie: 2,5-3,0 kg/m2 tynku o fakturze baranka i uziarnieniu 1,5 mm.
 • Zużycie: 3,5-4,0 kg/m2 tynku o fakturze baranka i uziarnieniu 2,0 mm.
 • Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C.
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +5°C do +30°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Opakowania należy chronić przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


Krajowa Ocena Techniczna


Karta charakterystyki


Krajowa deklaracja właściwości użytkowych


Atest PZH