Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna 5.1

PRZEZNACZENIE:

Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna 5.1 przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych w kategorii od 0 do III wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe oraz pod tynki szlachetne. Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna 5.1 może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna 5.1 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami  roboczymi, takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 3,75 - 4,00 litra wody na 25 kg zaprawy.
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże.
 • Czas zachowania właściwości roboczych: 2 godz.
 • Zalecana grubość tynku: 5 do 15 mm (max. 2 warstwy).
 • Zużycie: ok. 1,6 kg na 1 m tynku przy grubości 1 mm.
 • Grubość kruszywa: 1,25 mm.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Absorpcja wody: kategoria W0.
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej: µ ≤135.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna, wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dlaP=50%): λ 10,dry mat  = 1,11 W/mK.
 • Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,11 N/mm2 ; FP: A, B.
 • Trwałość: mrozoodporna.
 • Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV.
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki.
 • Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).

 


Atest PZH


Karta charakterystyki 26.04.2021


Deklaracja właściwości użytkowych 28.04.2021