Jak przyklejać styropian – „na placki” czy metodą pasmowo-punktową?

Wśród opinii dotyczących ocieplenia ścian zewnętrznych nadal można spotkać stwierdzenie, że płyty styropianowe wystarczy przykleić do ścian na tzw. „placki”, czyli metodą punktową. Jednak nanoszenie kleju jedynie w formie placków jest nie tylko niewłaściwe, ale również niezgodne z przepisami. Poprawna metoda ocieplenia ścian, zalecana przez Instytutu Techniki Budowlanej, a także producentów systemów ociepleń to m.in. metoda pasmowo-punktowa (inaczej metoda obwodowo-punktowa).

W przypadku równych, otynkowanych murów zaprawę klejową można również nanosić cienką warstwą za pomocą pacy zębatej na całą powierzchnię płyty styropianowej, nie dopuszczając do zanieczyszczenia jej krawędzi zaprawą. W pozostałych przypadkach materiał ociepleniowy przykleja się do ścian metodą pasmowo-punktową.
Są dwa główne powody, dla których płyty termoizolacyjne powinny być mocowane do muru z wykonaniem pasa obwodowego z zaprawy: ze względu na stabilniejsze ich zamocowanie i lepszą izolacyjność cieplną oraz z uwagi na większe bezpieczeństwo pożarowe.

Przyklejanie płyt styropianowych a bezpieczeństwo pożarowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonywać z użyciem materiałów nierozprzestrzeniających ognia, dotyczy to również sposobu mocowania termoizolacji. 
Niestety metoda na tzw. „placki” nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego. W takim przypadku pomiędzy poszczególnymi płytami styropianu a murem tworzy się przestrzeń wypełniona powietrzem. W momencie pożaru styropian nie rozprzestrzenia ognia (jest samogasnący), jednak ulega spalaniu. Na skutek różnicy gęstości gorącego powietrza powstałego w wyniku ognia, oraz chłodnego powietrza zewnętrznego w przestrzeni między płytami styropianu powstaje podciśnienie przypominające ciąg kominowy, który zasysa płomienie pod warstwę ocieplenia. W takiej sytuacji, nawet jeśli do pożaru doszło na parterze budynku, ogień może się szybko rozprzestrzenić pod styropianem przyklejonym jedynie na placki na wyższe kondygnacje budynku. Nałożenie zaprawy klejowej punktowo oraz na obwodzie płyty styropianowej (metoda pasmowo-punktowa) zapobiega takiej sytuacji, ponieważ wykonane „ramki” z kleju zamyka powietrze w obrębie danej płyty i nie dopuszcza do rozprzestrzeniania się ognia pod powierzchnią ocieplenia.

metoda pasmowo-punktowa

Mocowanie ocieplenia a izolacyjność termiczna ocieplonej przegrody

Przyklejone jedynie na tzw. placki płyty styropianowe nie pełnią też dobrze swojej funkcji. Chłodne powietrze przepływające przestrzenią między tak zamocowanym ociepleniem a murem obniża izolacyjności termiczną całej przegrody. Metoda pasmowo-punktowa zapobiega takim ruchom powietrza. Warstwa obwodowa z zaprawy klejącej tworzy barierę, dzięki czemu powietrze pozostaje zamknięte w obrębie płyt. Unieruchomione jest dobrym izolatorem ciepła i poprawia właściwości termiczne ściany.

Przeczytaj także: 


5 ważnych zaleceń dla systemu ETICS