Absorpcja

Proces pochłaniania określonej substancji (absorbatu) lub energii w całej objętości substancji pochłaniającej (absorbentu).