Autoklawizowany beton komórkowy (ABK)

Należy do najbardziej popularnych materiałów ściennych używanych w Polsce, Europie i wielu krajach świata. Powstaje z cementu, wapna i gipsu jako spoiw, wypełniaczy w postaci piasku i niewielkich ilości proszku aluminiowego (lub pasty), który działa jako środek porotwórczy. Z betonu komórkowego produkuje się konstrukcyjne niezbrojone i zbrojone elementy ścian. To najcieplejszy materiał konstrukcyjny – jego bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną wznoszonych z niego budynków.

 

Fot. Bloczek z betonu komórkowego SOLBET