Budynek energooszczędny

To budynek, którego sezonowy wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP osiąga wartość poniżej poziomu 70 kWh/(m2·rok). W europejskiej normie ISO został wprowadzony podział poziomu energooszczędności w zależności od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1 m2 powierzchni budynku w ciągu roku:

  • powyżej 70 kWh/(m2·rok) – dom poza klasą energooszczędności,

  • 30-70 kWh/(m2·rok) – dom energooszczędny,

  • 15-30 kWh/(m2·rok) – dom niskoenergetyczny,

  • 1-15 kWh/(m2·rok) – dom pasywny,

  • 0 kWh/(m2·rok) – dom zeroenergetyczny, 

  • dom o dodatnim bilansie energetycznym – dom plus energetyczny.

Im bardziej energooszczędny jest budynek, tym mniej zużywa energii, w tym energii grzewczej. Przekłada się to na niższe są koszty jego ogrzewania.