Czas korekty

Okres mierzony od chwili naklejenia płytki do powierzchni czy ustawienia elementu murowego na warstwie zaprawy do chwili, gdy możliwe jest jeszcze poprawienie jego położenia bez pogorszenia przyczepności.