Dylatacja

Szczelina celowo utworzona w budynku lub w jego elemencie (szczelina dylatacyjna). To inaczej wolna przestrzeń potrzebna do swobodnego ruchu elementów budynku m.in. pod wpływem pęcznienia, kurczenia się, czy tzw. „osiadania” budynku. Brak szczelin dylatacyjnych może w skrajnych przypadkach spowodować trwałe uszkodzenie materiałów.