Grubość spoin

Grubość łącza między dwoma materiałami. W konstrukcjach murowych grubość spoiny wynosi do 40 mm. Od grubości spoiny w murach zewnętrznych zależy m.in. ich termoizolacyjność. Im grubsze są spoiny w murze, tym więcej ciepła może przez niego uciekać na zewnątrz.