Izolacyjność termiczna

W budownictwie izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych budynku, czyli m.in. ścian, dachów i okien określana za pomocą współczynnika przenikania ciepła U (W/(m2·K)). Izolacyjność termiczna ściany budynku zależy od jej grubości oraz użytych do budowy materiałów. Im współczynnik U jest niższy, tym przegroda lepiej izoluje przed stratami ciepła z wnętrza budynku.