Kielnia

Narzędzie murarskie przeznaczone do nakładania i rozprowadzania zaprawy murarskiej w trakcie murowania elementów. Oprócz kielni tradycyjnych stosowanych podczas nanoszenia zwykłej zaprawy murarskiej wyróżnia się również kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej, umożliwiające wykonanie cienkiej spoiny.