Klasa zaprawy

Symbol literowo-liczbowy (np. M5) klasyfikujący zaprawę pod względem jej wytrzymałości na ściskanie. Liczba w symbolu klasy oznacza średnią wytrzymałość zaprawy na ściskanie (w MPa)  po 28 dniach twardnienia.