Nasiąkliwość

Zdolność do wchłaniania i zatrzymywania wody przez materiał budowlany.