Paroprzepuszczalność

Ilości pary wodnej jaka w jednostce czasu jest w stanie przeniknąć przez 1 m2 materiału przegrody [g/(m2·s)]. Paroprzepuszczalność jest zależna m.in. od temperatury i wilgotności powietrza.