Przegroda zewnętrzna

Element budynku oddzielający budynek od jego otoczenia — ziemi i powietrza. Przegrody zewnętrzne stanowią ściany zewnętrzne, podłoga na gruncie i dach.