Spoina

Inaczej łączę – materiał umieszczany pomiędzy dwoma innymi w celu ich zespojenia. Przykładem spoiny jest zaprawa murarska nakładana między murowanymi bloczkami lu cegłami czy fuga nanoszoną między przyklejonymi do powierzchni płytkami.