Szlichta

Warstwa wyrównawcza grubości do 2 cm, wykonana najczęściej z zaprawy cementowej układana na podłożu betonowym jako podkład pod posadzkę lub jako właściwa posadzka.