Współczynnik λ

Współczynnik przewodzenia ciepła λ to parametr określający termoizolacyjność materiałów budowlanych i izolacyjnych. Podawany jest w W/(m·K). Im mniejsza jest wartość współczynnika λ, tym lepsza jest izolacyjność cieplna materiału. Zastosowanie materiału termoizolacyjnego o jak najniższym współczynniku λ pozwoli uzyskać odpowiednią izolacyjność termiczną ściany przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszej grubości ocieplenia, a więc i całej przegrody.