Współczynnik U

Współczynnik przenikania ciepła. To oznaczenie właściwości termoizolacyjnej dla danej przegrody budynku (ściany, okna, dachu itp.). Wartość U [W/(m2·K)] określa, ile energii przenika przez metr kwadratowy przegrody w czasie jednej sekundy, gdy różnica między temperatura na zewnątrz i wewnątrz wynosi 1 Kelwin (1oºC).  Im współczynnik przenikania ciepła jest niższy, tym przegroda lepiej izoluje przed utratą ciepła.