Co można murować na cienkie spoiny?

Na cienkie spoiny można murować zarówno ściany zewnętrzne, jak i te wewnątrz budynku – nośne oraz działowe. Zaprawa cienkowarstwowa nie jest jednak zalecana w każdym przypadku. Kiedy można ją stosować?

Zaprawa cienkowarstwowa nie sprawdzi się podczas murowania każdego materiału ściennego. Przeznaczona jest wyłącznie do wznoszenia ścian z elementów o dużej dokładności wymiarowej i gładkich powierzchniach. Cienkie spoiny (grubości 0,5-3 mm) nie zniwelują bowiem nierówności materiałów budowlanych o dużej tolerancji wymiarowej.

Bloczki i pustaki do murowania na cienkie spoiny

  • Na cienką spoinę można murować m.in. bloczki z betonu komórkowego oznaczone jako TLMB. Oznaczenie TLMB mówi o tolerancji wymiarowej bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki określone jako TLMB są najlepsze pod względem dokładności wymiarowej. Takie kryteria spełniają m.in. bloczki SOLBET z powierzchniami czołowymi wyprofilowanymi na pióra i wpusty.
    Do murowania na cienką spoinę stosuje się także bloczki oznaczone jako TLMA, które dopuszczają większą odchyłkę wymiarową. Również one umożliwiają prawidłowe wykonanie muru z zastosowaniem zaprawy cienkowarstwowej.

  • Zaprawa cienkowarstwowa możne być także stosowana do murowania ścian z bloczków wapienno-piaskowych (silikatów) o dużej dokładności wymiarowej oraz ścian z ceramiki poryzowanej, o szlifowanych powierzchniach poziomych.

Pozostałe elementy ścienne

Na cienkie spoiny oprócz bloczków i pustaków o dużej dokładności wymiarowej muruje się również inne elementy wchodzące w skład systemu ściennego Solbet:

  • gotowe nadproża prefabrykowane, przeznaczone do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych,

  • kształtki U do wykonywania nadproży na budowie (zaprawę cienkowarstwową nanosi się na powierzchnie pionowe murowanych elementów), płytki przeznaczone m.in. do wykonywania obudowy wieńca.

Przeczytaj także:


► Zaprawa do cienkich spoin – jaką wybrać?
► Jaka kielnia do murowania na cienką spoinę?