Murowanie ścian bez błędów – 8 zasad dobrego murarza

Murowanie ścian polega na trwałym łączeniu ułożonych w określony sposób elementów murowych (np. bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego) za pomocą odpowiedniej zaprawy murarskiej. Powodzenie prac murarskich zależeć będzie od właściwego doboru elementów murowych i zaprawy, a także od wiedzy oraz umiejętności murarza.

Murowanie ścian należy zlecić doświadczonej, sprawdzonej ekipie budowlanej. Niemniej warto znać kilka podstawowych zasad, które gwarantują budowę solidnych i ciepłych murów.

 1. Dobrze dobierz zaprawę

  Do wykonania muru należy stosować zaprawy przewidziane w projekcie budowlanym. Zaprawa murarska powinna być dobrana do materiału, z jakiego powstaje ściana chociażby z uwagi na zróżnicowaną przyczepność zapraw w zależności od rodzaju stosowanych elementów murowych. Z tego względu lepiej unikać stosowania zapraw uniwersalnych, przeznaczonych do łączenia różnych materiałów budowlanych.

 2. Postaw na ciepłe ściany

  Jeśli materiał murowy cechuje duża dokładność wymiarowa do jego murowania warto wybrać zaprawę do cienkich spoin. Taka technologia łączenia elementów ściennych umożliwia murowanie ścian z dużą dokładnością i pozwala zredukować lub wyeliminować mostki termiczne, a więc uzyskać ściany o lepszej izolacyjności termicznej.

 3. Pilnuj odpowiednich proporcji

  Rozrabiając zaprawę murarską z suchej mieszanki należy przestrzegać zaleceń producenta co do ilości dodawanej wody. Ustalone proporcje wody warto zanotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane zawsze w ten sam sposób.

 4. Muruj bez „ulepszaczy”

  Nie należy dodawać do zapraw murarskich żadnych dodatków ani domieszek bez wyraźnych zaleceń producenta. Ich użycie może skutkować np. brakiem wytrzymałości, brakiem przyczepności, niepożądanym skurczem zaprawy lub jej kruszeniem się.

 5. Zwracaj uwagę na pogodę

  Należy bezwzględnie przestrzegać temperatury stosowania zaprawa murarskich. Murowanie ścian powinno być przeprowadzane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Temperatura stosowania zaprawy dotyczy zarówno temperatury powietrza jak i temperatury powierzchni bloczków.
  W trakcie murowania zaprawę w wiadrze należy też chronić przed nasłonecznieniem, by za szybko nie wysychała.
  Do prac murarskich w obniżonej temperaturze należy wybrać zaprawę zimową.

 6. Usprawniaj prace tam gdzie to możliwe

  Murując bloczki w narożnikach ścian zaleca się ustawianie ich w taki sposób, aby pióra wyprofilowane na powierzchniach bocznych skierowane były na zewnątrz. Takie ustawienie bloczków ułatwi późniejsze prace tynkarskie. Łatwiej jest bowiem zeszlifować pióro, gdy murowanie ścian jest już zakończone, niż uzupełniać wpusty w murze zaprawą tynkarską.

 7. Zwracaj uwagę na kształt bloczków

  Mur z niewypełnionymi spoinami pionowymi można wykonywać jedynie przy użyciu elementów murowych z profilowanymi powierzchniami bocznymi (pióra i wpusty). Jeśli przynajmniej jeden z elementów ma gładką powierzchnię boczną, spoina pionowa powinna być wypełniona zaprawą.

 8. Dbaj o mury

  W przypadku przerwania prac budowanych na dłuższy okres lub w czasie długotrwałych opadów deszczu mur od góry należy zabezpieczyć folią.

  Przeczytaj także: 


  ► Prawidłowe składowanie chemii budowlanej
  ► Jaka zaprawa murarska sprawdzi się w budownictwie energooszczędnym?