Prawidłowe składowanie chemii budowlanej

Planując plac budowy należy pamiętać o zorganizowaniu odpowiedniego miejsca do przechowywania poszczególnych zapraw budowlanych. Właściwe składowanie chemii budowlanej jest bardzo istotne dla zachowania jej właściwości.

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego przechowywania chemii budowlanej jest ochrona produktów przed bezpośrednim działaniem słońca oraz niskiej lub wysokiej temperatury. Zaprawy budowlane i inne preparaty powinny być przechowywane w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Po otwarciu produkt należy jak najszybciej zużyć, ponieważ z czasem może tracić swoje właściwości.
Szczegółowe zalecenia odnośnie sposobu i warunków składowania poszczególnych materiałów znajdują się na ich opakowaniach.

Składowanie suchych mieszanek

Zaprawy murarskie, zaprawy klejące do systemów ociepleń i płytek, zaprawy tynkarskie, wyroby gipsowe i posadzki w postaci suchej mieszanki należy składować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach ułożonych na paletach. Jeśli składowanie chemii budowlanej przewidziano na otwartym terenie wydzielone na ten cel miejsce powinno być zadaszone i zabezpieczone z boków przed opadami. Zadaszenie i osłony boczne nie są wymagane w przypadku zapraw budowlanych umieszczonych na paletach z kapturami foliowymi pod warunkiem, że folia kapturów nie jest uszkodzona.
Zaprawy budowlane zaleca się przechowywać w suchych pomieszczeniach. Poszczególne worki układa się krzyżowo w stosach po około 8 warstw. Najlepiej jeśli będą to jednak niskie stosy. Przechowywanie zapraw budowlanych na paletach z kapturami foliowymi dopuszczalne jest na wysokość maksymalnie dwóch pakietów.
Podłoże składu chemii budowlanej powinno być utwardzone, suche i zabezpieczone przed gromadzeniem się wody opadowej. W przypadku składów otwartych powinniśmy zadbać o właściwy spadek terenu, umożliwiający odpływ wody.
Poszczególne partie produktów z podziałem na rodzaje najlepiej jest składować w oddzielnych stosach, co pozwoli uniknąć pomyłek podczas prac budowlanych i wykończeniowych. Między stosami worków należy pozostawić wolne przestrzenie, które umożliwią dostęp do poszczególnych produktów.

Składowanie chemii budowlanej – preparaty gruntujące

Środki gruntujące powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Należy zadbać o odpowiednią temperaturę, w jakiej są składowane. Nie powinna być ona niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C. Preparaty gruntujące trzeba chronić przed przegrzaniem, dlatego jeśli będą przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, latem pamiętajmy o ich wietrzeniu.

Okres przechowywania suchych mieszanek cementowych i cementowo-wapiennych oraz preparatów gruntujących i kleju gipsowego w warunkach zgodnych z wymogami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji. W przypadku tynku gipsowego jest to 6 miesięcy. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na opakowaniu danego produktu.

 

Przeczytaj także: 


► Zaprawa tradycyjna – co warto o niej wiedzieć
► Zaprawa zimowa – sposób na murowanie zimą?