Zaprawa murarska do cienkich spoin do silikatów na cemencie białym 0.6

PRZEZNACZENIE:

Zaprawa murarska do cienkich spoin do silikatów na cemencie białym 0.6 typu T, wg. projektu, przeznaczona jest do wznoszenia ścian murowanych, słupów i ścian działowych z cegieł oraz bloczków wapienno-piaskowych metodą murowania na cienką spoinę. Służy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona jest do murów zbrojonych i niezbrojonych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa murarska do cienkich spoin do silikatów 0.6 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscu spoin między elementami murowanymi.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: 6 litrów wody na 25 kg zaprawy
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz
 • Grubość spoiny: max 3 mm
 • Czas korekty: do 5 minut
 • Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M10
 • Wytrzymałość spoiny: ≥ 0,1 N/mm2
 • Zawartość chlorków: ≤ 0,02%
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5)
 • Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12): µ =15/35
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat  < 0,61 W/mK
 • Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1600 kg/m3
 • Trwałość: mrozoodporna
 • Grubość kruszywa: < 0,8 mm
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
 • Zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1 m2 muru o grubości 24 cm, przy grubości 3 mm, przy murowaniu elementów murowych profilowanych na pióra i wpusty, czyli z niewypełnionymi spoinami pionowymi
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w  suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

 


Certyfikat ZKP 22.03.2019


Atest PZH


Karta charakterystyki 22.09.2021


Deklaracja właściwości użytkowych 22.09.2021