Dla kogo zaprawa cienkowarstwowa?

Wysokie wymagania stawiane nowo powstającym budynkom sprawiają, że coraz chętniej sięgamy po rozwiązania, które umożliwiają zredukowanie strat energii i jednocześnie pozwalają zmniejszyć koszty związane z realizacją budowy. Do takich rozwiązań zaliczyć można murowanie ścian na zaprawę cienkich spoin.
Kiedy sprawdzi się zaprawa cienkowarstwowa? Dlaczego warto ją stosować?

Zaprawa cienkowarstwowa to dobry wybór w przypadku ścian, które będą wznoszone z elementów charakteryzujących się wysoką dokładnością wymiarową (np. bloczki z betonu komórkowego Solbet profilowane na pióra i wpusty są produkowane w kategorii TLMB).
Murowanie ścian na zaprawę cienkowarstwową ma wiele zalet. Dzięki jej zastosowaniu budowa ścian przebiega szybciej, a mimo to są one wznoszone z większą dokładnością. Zaprawa do cienkich spoin pozwala też uzyskać przegrody dobrze izolujące termicznie i łatwe w późniejszym wykończeniu.

Zaprawa cienkowarstwowa – sposób na ciepłe ściany

Zaprawa cienkowarstwowa powstała z myślą o ograniczeniu występowania mostków termicznych w ścianach zewnętrznych budowanych z materiałów o dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Ten rodzaj zaprawy jest szczególnie polecany do budowy ścian jednowarstwowych. Tradycyjne, grube spoiny w murach nieosłoniętych styropianem czy wełną mineralną tworzyć będą siatkę mostków termicznych, pogarszając znacznie izolacyjność termiczną ściany. Dzięki zastosowaniu cienkiej 1-3-milimetrowej spoiny ściana jest bardziej jednorodna pod względem termicznym. W starannie wybudowanym na zaprawie cienkowarstwowej murze spoiny są prawie niewidoczne, równe i gładkie. Nie stanowią mostków termicznych, ucieczka ciepła z wnętrza budynku jest więc ograniczona.

Zaprawa cienkowarstwowa = szybkie budowanie

Cienkowarstwowa zaprawa murarska to również dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na szybkim ukończeniu prac murarskich. Zaprawy cienkowarstwowe są fabrycznie przygotowanymi mieszankami, które wystarczy rozrobić z odpowiednią ilością wody. Ich przygotowanie zajmuje niewiele czasu i jest bezproblemowe. W taki sam sposób zaprawę nanosi się na murowane elementy – prace murarskie znacznie usprawnia zastosowanie specjalnej kielni zębatej, która w łatwy sposób pozwala uzyskać spoinę o wymaganej grubości.
Zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej przyspiesza również prace wykończeniowe w budynku. Dzięki jej użyciu ściany zawierają mniej wilgoci technologicznej – ma to duże znaczenie dla warunków, w jakich prowadzone są później prace tynkarskie.
Ściany wymurowane z elementów o dużej dokładności wymiarowej na zaprawie do cienkich spoin są też stosunkowo gładkie i dzięki temu łatwiejsze do wykończenia. Nie wymagają wykonywania tynku podkładowego, są gotowe do tynkowania właściwego. Można je pokryć np. tynkiem gipsowym bez wcześniejszego wyrównywania powierzchni. Również przyklejanie płytek ceramicznych na ścianach wybudowanych z materiałów o gładkich powierzchniach, murowanych na cienką spoinę przebiega szybciej i sprawniej, gdyż nie ma potrzeby ich wcześniejszego tynkowania.

Korzyści ekonomiczne

Murowanie ścian na cienkie 0,5-3-milimetrowe spoiny oznacza również oszczędne zużycie zaprawy. Zużywa się jej nieporównywanie mniej niż podczas murowania ścian na zaprawę tradycyjną, nanoszoną warstwą grubości 8-15 mm.
Szacowane zużycie zaprawy do cienkich spoin na 1 m2 ściany z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm profilowanych na pióra i wpusty wynosi 3 kg, podczas gdy do wymurowania takiej samej ściany na zaprawie tradycyjnej potrzebowalibyśmy aż 17,4 kg suchej mieszanki.

Uwaga !!!

Murowanie ścian na cienką spoinę jest łatwiejsze niż na tradycyjną zaprawę zwykłą – cementowo-wapienną, lecz z drugiej strony wymaga przestrzegania kilku zasad, takich jak np. dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy bloczków. Murować na cienką spoinę może praktycznie każdy, lecz należy pamiętać, że konsekwencje nieprzestrzegania zasad są najczęściej wyraźnie widoczne. Mur jest nieszczelny (niekontrolowana wymiana powietrza i wilgoci, problemy z izolacyjnością termiczną, akustyczna), jest nierówny (konieczne jest nakładanie wyrównawczych warstw tyku), a przede wszystkim łatwo pęka.

Przeczytaj także: 


► Co można murować na cienkie spoiny
► Murowanie na cienką spoinę w 10 krokach