Murowanie na cienką spoinę w 10 krokach

Murowanie na cienką spoinę nie należy do trudnych prac, wymaga jednak precyzji i przestrzegania podstawowych zasad murarskich.

Istotną czynnością jest przygotowanie podłoża. Od niej zależy przyczepność zaprawy, trwałość wiązania oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Elementy murowe powinny być czyste, wolne od kurzu. Przed przystąpieniem do murowania pierwszej warstwy ściany należy mieć również pewność, że powierzchnia, na której będą murowane bloczki jest wypoziomowana i równa.

Murowanie na cienką spoinę: ważna pierwsza warstwa

 • Krok 1 – to murowanie pierwszej warstwy bloczków. W ramach prac przygotowawczych należy znaleźć najwyższy i najniższy punkt podłoża (ściana fundamentowa, płyta, strop itd.) pod ścianą. Jeżeli różnice wysokości przekraczają 10 mm to należy je zniwelować poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej podłoża z zaprawy cementowej. Do dalszych prac można przystąpić po związaniu zaprawy w warstwie wyrównawczej podłoża (od 1 do 2 godz). Jeżeli wynika to z projektu należy ułożyć warstwę izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Murowanie rozpoczyna się od wypoziomowania bloczków w narożnikach (z dokładnością do 0,5 mm). Ustawia się je tak jak całą pierwszą warstwę na zaprawie zwykłej cementowej. Następnie, wzdłuż rozciągniętego między narożnikami sznurka murarskiego układa się bloczki pierwszej warstwy. Należy pamiętać o wypełnianiu zaprawą spoin pionowych w przypadkach łączenia elementów murowych (bloczków), które mają gładkie powierzchnie czołowe lub jeżeli są różne systemy łącznia (profilowanie) na każdym z bloczków. W przypadku stosowania bloczków z profilowanymi powierzchniami czołowymi (wzajemnie dopasowane pióra i wpusty) kolejne elementy należy wsuwać od góry, a nie wolno dosuwać ich poziomo.

  murowanie na cienką spoinę, pierwsza warstwa

 • Krok 2 – to sprawdzanie poziomu pierwszej warstwy bloczków. 

 • Krok 3 – korygowanie położenia bloczków młotkiem z gumowym obuchem.

  murowanie na cienką spoinę, pierwsza warstwa

 • Krok 4 – wyrównywanie drobnych nierówności powierzchni poziomych bloczków pierwszej warstwy. Czynność tę wykonuje się pacą z powierzchnią ścierną (w przypadku bloczków z betonu komórkowego klasy 350 i 500) lub strugiem (bloczki klasy 600 i 700).

  murowanie na cienką spoinę

 • Krok 5 – to zmiatanie pyłu powstałego w wyniku szlifowania powierzchni bloczków.

Murowanie na cienką spoinę: kolejne warstwy

Do murowania kolejnych warstw bloczków na zaprawie do cienkich spoin można przystąpić po związaniu zaprawy tradycyjnej pierwszej warstwy (po około 1-2 godzinach od zakończenia jej nanoszenia).

 • Krok 6 to rozrabianie zaprawy do cienkich spoin. Suchą mieszankę wsypuje się do uprzednio ustalonej ilości czystej wody i miesza za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Następnie zaprawę odstawia się na około 5 minut i ponownie miesza. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Należy zwracać uwagę na równomierne rozkładanie zaprawy na całej powierzchni.

 • Krok 7 – nanoszenie zaprawy na powierzchnię wymurowanych bloczków za pomocą kielni do cienkich spoin. Zaleca się nanoszenie zaprawy na powierzchnię kilku bloczków (zamiast jednorazowo na wszystkie w danej warstwie), dzięki czemu nie zacznie ona zasychać przed ułożeniem kolejnych elementów. 
  Gdy bloczki nie są profilowane na pióra i wpusty oraz w przypadkach ich przycinania, zaprawę cienkowarstwową należy nanieść również na płaszczyzny pionowe (tzw. powierzchnie czołowe).

  murowanie na cienką spoinę

 • Krok 8 to murowanie na cienką spoinę drugiej warstwy bloczków, które rozpoczyna się od narożników. Kolejne bloczki warstwy ustawia się na warstwie zaprawy wzdłuż rozciągniętego między narożnikami sznurka, Należy pamiętać o przesunięciu o minimum 0,4 wysokości bloczka spoin poziomych w stosunku do poprzedniej warstwy. Spoiny pionowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi w kroku 1. Następnie koryguje się ich położenie gumowym młotkiem.

  murowanie na cienką spoinę

 • Krok 9 – sprawdzanie poziomu i pionu murowanych elementów.

  murowanie na cienką spoinę

 • Krok 10 to szlifowanie powierzchni bloczków wymurowanej warstwy i usuwanie pyłu powstającego podczas szlifowania.

Murowanie na cienką spoinę kolejnych warstw ściany przebiega w analogiczny sposób.

Przeczytaj także: 


► Dla kogo zaprawa cienkowarstwowa?
► Jaka kielnia do murowania na cienką spoinę?