Zaprawa zimowa – sposób na murowanie zimą?

Czy można murować zimą? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów, którym zależy na szybkim ukończeniu prac murarskich przed nadejściem mrozów. Sposobem na przedłużenie sezonu na budowie może być zaprawa zimowa. Jej zastosowanie nie oznacza jednak możliwości murowania ścian w każdych warunkach.

Zima nie sprzyja pracom na budowie, a w szczególności pracom murarskim. Murowanie ścian z użyciem standardowych zapraw powinno być przeprowadzane w temperaturze od +5 do +25°C. Prowadzenie prac w innych warunkach może prowadzić do pogorszenia wytrzymałości materiałów i jakości ściany. Jeśli jednak nie chcemy przerywać budowy gdy nadejdą chłodniejsze dni, można sięgnąć po zaprawę zimową. Musi być ona jednak stosowana ściśle według zaleceń producenta.

Zaprawa zimowa – zakres użycia

Wybór zaprawy zimowej umożliwia przedłużenia sezonu budowlanego, jednak producenci tego typu zapraw dokładnie precyzują warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby powstał solidny i trwały mur.

Ogólne warunki prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym zostały określone w Instrukcji ITB nr. 282 „Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach”.

Do murowania ścian z betonu komórkowego w warunkach zimowych zaleca się stosowanie specjalnej Zaprawy murarskiej do cienkich spoin do betonu komórkowego Solbet – zimowej 0.7. Może być ona używana w łagodnych warunkach zimowych – w temperaturach bliskich, ale nie niższych od 0°C.
Jeżeli podczas wykonywania prac murarskich istnieje ryzyko, że temperatura spadnie poniżej 0°C, prowadzenie robót należy przerwać. Dopiero po upływie 8 godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C.

Murowania w warunkach zimowych

Niewłaściwa ocena warunków podczas prac murarskich może być przyczyną nieprawidłowego wykonania robót. Dlatego o możliwości  kontynuowania murowa ścian w danych warunkach atmosferycznych decyduje kierownik budowy i/lub inspektor nadzoru. Powinni oni monitorować warunki prac murarskich oraz inne czynniki mające wpływ na jakość ich wykonywania. To oni ponoszą pełną odpowiedzialność za decyzję o rozpoczęciu robót murarskich w warunkach zimowych.

Test budowy: Przed przystąpieniem do murowania na zaprawę zimową zaleca się wykonanie próby związania wymurowanych dzień wcześniej bloczków. Polega ona na silnym uderzeniu bocznym w wymurowane bloczki młotkiem z gumowym obuchem i obserwacji, czy się nie odspajają. Jeśli nie, oznacza, że zaprawa związała i mur został wykonany prawidłowo, można więc kontynuować prace murarskie.

 

Przeczytaj także: 


► Zaprawa zimowa w praktyce: zasady murowania w warunkach zimowych
► Murowanie ścian bez błędów – 8 zasad dobrego murarza