Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym – zimowa 0.7

PRZEZNACZENIE:

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego - zimowa 0.7 przeznaczona jest wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego metodą murowania na cienką spoinę. Jest szczególnie polecana do prac w łagodnych warunkach zimowych, w temperaturach bliskich ale nie niższych od 0°C. 

WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego - zimowa 0.7 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscu spoin między elementami murowanymi.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 6 litów wody na 25 kg zaprawy.
 • Temperatura stosowania: od +0ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże.
 • Czas zachowania właściwości roboczych: ok. 1 godziny, w temp. +20ºC.
 • Czas korekty: 7 min, w temperaturze < +10ºC.
 • Grubość spoiny: max. 3 mm.
 • Grubość kruszywa: < 0,8 mm.
 • Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M10.
 • Wytrzymałość spoiny: ≥ 0,2 N/mm2.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5).
 • Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12): µ = 5/20.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry  < 0,45 W/mK.
 • Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1600 kg/m3.
 • Trwałość: mrozoodporna.
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki.
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).
Orientacyjne zużycie zaprawy do cienkich spoin na 1 m2 ściany z bloczków SOLBET
Grubość murowanej ściany [cm] Zużycie zaprawy (suchej mieszanki) na 1 m2 [kg]
Bloczki profilowane na pióra i wpusty (mur bez wypełnienia spoin pionowych) Bloczki bez profilowania (mur z wypełnionymi spoinami pionowymi)
6 - 1,1
8 - 1,4
10 - 1,8
12 - 2,2
12 - Solbet One - 1,5
18 - 3,2
24 3,0 4,3
30 3,8 5,4
36 4,5 6,5
42 5,3 7,6

 


Certyfikat ZKP 22.03.2019


Atest PZH


Karta charakterystyki 29.08.2023


Deklaracja właściwości użytkowych 29.09.2023