Zaprawa zimowa w praktyce: zasady murowania w warunkach zimowych

Zaprawa zimowa to produkt, który umożliwia przedłużenie sezonu budowlanego i wykonywanie prac murarskich w chłodniejsze dni. Aby wznoszone ściany były solidne i trwałe konieczne jest bezwzględne przestrzeganie zaleceń producentów tego typu zapraw.

Możliwość murowania ścian w warunkach zimowych oznacza prowadzenie prac murarskich w temperaturze poniżej +5°C, ale nie niższej niż 0°C. Temperatura stosowania dotyczy zarówno powietrza, jak i podłoża, na które będzie nakładana zaprawa zimowa.

Decyzja o prowadzeniu prac w obniżonej temperaturze powinna być podjęta przez osobę odpowiedzialną za budowę i udokumentowana wpisem do dziennika budowy.

Murowanie zimą – ważne zalecenia

  • Materiał murowy nie może być pokryty śniegiem ani szronem. Nie może też być przemarznięty. Oznacza to, że nie powinien być przechowywany w temperaturze niższej niż -2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny. Najlepiej, jeśli będzie przechowywany do momentu rozpoczęcia prac murarskich w ofoliowanych paletach w temperaturze dodatniej.

  • Jeśli zaprawa zimowa ma być stosowana w temperaturze niższej niż +5°C do rozrobienia suchej mieszanki zaleca się użycie ciepłej wody.

  • Rozrobiona w wiadrze zaprawa zimowa powinna być chroniona przed niską temperaturą, co zagwarantuje zachowanie jej właściwości roboczych.

  • Jeżeli podczas murowania temperatura może spaść poniżej 0°C, prowadzenie robót należy przerwać. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac murarskich na murach przemarzniętych.

  • Murowania nie można prowadzić na otwartej, nieosłoniętej przestrzeni podczas bezpośrednich opadów atmosferycznych.

  • Dopiero po upływie 8 godzin od zastosowania zaprawy zimowej dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C.

  • Świeży mur należy chronić przed przemrożeniem i zawilgoceniem. Wmurowywane bloczki nie powinny być przemarznięte. Zaleca się, aby świeżo wymurowane ściany zostały osłonięte za pomocą osłon brezentowych. Zaleca się również stosowanie nagrzewnic rozprowadzających równomiernie ciepłe powietrze pod osłoniętymi kurtynami.

Do murowania w łagodnych warunkach zimowych przeznaczona jest Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego – zimowa 0.7. Jeśli projekt przewiduje zastosowanie zaprawy murarskiej klasy (marki) M15, zaprawa zimowa 0.7 może zostać użyta również do murowania elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych (silikatowych) lub betonowych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny.

 

Przeczytaj także: 


► Zaprawa do cienkich spoin i tradycyjna – porównanie produktów
► Zaprawa zimowa – sposób na murowanie zimą?