Naprawa powierzchni betonowych

Najczęściej naprawa powierzchni betonowych przeprowadzana jest w przypadku takich elementów jak płyty balkonowe, stropy, słupy i wsporniki konstrukcyjne. Naprawę betonu wykonuje się również często w obiektach budowlanych takich, jak np. zbiorniki betonowe i żelbetowe. Beton staje się, bowiem bardziej podatny na niszczenie, jeśli jest wzmocniony zbrojeniem.

Przyczyny uszkodzenia powierzchni betonowych

Do głównych przyczyn uszkodzenia betonu zalicza się jego zbyt dużą porowatość. Może ona skutkować przenikaniem wilgoci oraz związków przyspieszających korozję (np. chlorków) do zbrojenia i nasilaniem się korozji. Do uszkodzeń betonu może dojść również na skutek pokrycia prętów zbrojeniowych niewystarczająco grubą warstwą betonu (czyli na skutek zbyt małej otuliny). W ten sposób czynniki powodujące korozję mogą szybciej przeniknąć do stali i powodować dalsze uszkodzenia.

Czym naprawić beton?

Przyjmuje się zasadę, że materiały budowlane powinny być naprawiane przy użyciu materiałów, które posiadają zbliżone właściwości fizyczne i techniczne. Aby powłoka wypełniająca ubytek w powierzchni betonowej miała podobne właściwości, do naprawy betonu zaleca się stosowanie zapraw mineralnych zawierających cement.
Naprawa powierzchni betonowych może zostać wykonana m.in. przy użyciu zaprawy cementowej SOLBET Betonit B25 8.6. Ma ona postać suchej mieszanki cementu, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zastępuje tradycyjne zaprawy cementowe przygotowywane na budowie, znacznie ułatwiając i przyspieszając wykonanie prac.
Za pomocą Betonitu B25 8.6 można m.in. uzupełnić ubytki, naprawić stabilne pęknięcia oraz inne uszkodzenia betonu wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zaprawa może być stosowana również do naprawy powierzchni narażonych na duże obciążenia, np. ruchem samochodowym.

Jak naprawić beton?

W przypadku powierzchni betonowych pozbawionych zbrojenia naprawa niedużych uszkodzeń polega na oczyszczeniu powierzchni, aż do „zdrowej” nośnej warstwy. W tym celu należy skuć luźne fragmenty betonu. Następnie usuwa się starannie kurz i w zależności od porowatości podłoża zwilża beton dość obficie wodą. Kolejnym krokiem jest wypełnienie ubytków zaprawą Betonit B25 8.6 oraz wypoziomowanie naprawianej powierzchni.

Jeśli naprawy wymaga beton zbrojony z widocznymi miejscami korozji należy usunąć luźne fragmenty betonu aż do zdrowego nośnego podłoża i oczyścić zbrojenie z rdzy. Można to zrobić ręcznie lub mechaniczne – w zależności od potrzeb i możliwości. Po usunięciu rdzy stal warto oczyścić z rdzawych resztek sprężonym powietrzem.
Oczyszczona stal wymaga zabezpieczenia powłoką antykorozyjną (może to być farba antykorozyjna). Po wyschnięciu warstwy zabezpieczającej zbrojenie przed korozją można przystąpić do wypełniania ubytków zaprawą cementową.

Zaprawa Betonit B25 8.6 przeznaczona jest do wykonywania warstw podkładowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ze względu na wysokie wytrzymałości zaprawa jest odpowiednia do stosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach przemysłowych, magazynach, na podjazdach, tarasach itd. Betonit B25 8.6 można również z powodzeniem stosowana do napraw betonu i prac betoniarskich takich, jak sporządzanie czap kominowych, słupków ogrodzeniowych oraz nadproży okiennych i drzwiowych.

Przeczytaj także: 


Podkład podłogowy zespolony czy podkład pływający?
 Jak wykonać posadzkę cementową?