Posadzka cementowa – jak ją wykonać?

Posadzka cementowa służy do wykonywania warstw podkładowych wewnątrz i na zewnątrz budynków pod wszelkiego rodzaju posadzki. Nadaje się do wykonywania podkładów podłóg ogrzewanych oraz podkładów niezwiązanych z podłożem.

Posadzki cementowe ze względu na wysoką wytrzymałość są odpowiednie do stosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach przemysłowych czy magazynach, na podjazdach, tarasach itp. Do układania ręcznego oraz mechanicznego za pomocą mixokreta służy Posadzka cementowa 8.1. Cechuje ją m.in. wysoka odporność na ścieranie, dzięki czemu może stanowić warstwę ostateczną.

Przygotowanie zaprawy

Posadzka cementowa 8.1 ma postać suchej mieszanki, którą należy wymieszać z wodą w proporcji ok. 2,5 litra na 25 kg. Zaprawę miesza się i podaje mechanicznie za pomocą urządzenia mixokret. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody. Kolejne partie zaprawy powinny być przygotowywane zawsze z tą samą, ustaloną na początku, ilością wody. W przypadku układania ręcznego mieszankę rozrabia się z wodą przy użyciu wiertarki z mieszadłem lub betoniarki.

Posadzka cementowa krok po kroku

Przygotowaną zaprawę wylewa się na przygotowane odpowiednio podłoże, tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Grubość warstwy odmierza się wypoziomowanymi prowadnicami, po których rozprowadza się zaprawę przy pomocy drewnianej lub metalowej łaty. Po usunięciu prowadnic miejsca po nich skropić wodą, wypełnić zaprawą i wygładzić stalową pacą. Kolejne porcje zaprawy zaleca się układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Następnie powierzchnię zaciera się na gładko.
Szerokość układanego pola nie powinna przekraczać 2 m. Przerwy dylatacyjne powinny zostać wykonane zgodnie z technologią wylewania podkładów i posadzek cementowych.

Posadzka cementowa – grubość warstwy

Minimalna grubość warstwy w przypadku Posadzki cementowej 8.1 wynosi:
– 15 mm – podkłady związane z podłożem,
– 30 mm – podkłady na warstwie oddzielającej,
– 45 mm – podkłady pływające,
– 40 mm nad przewodami grzewczymi – podkład z ogrzewaniem wodnym.
Grubość warstwy nie powinna natomiast przekraczać 80 mm.

Przeczytaj także:


Podkład podłogowy zespolony czy podkład pływający?
Podkład podłogowy – rodzaje i zastosowanie