Posadzka cementowa 8.1

PRZEZNACZENIE:

Posadzka cementowa 8.1 służy do wykonywania warstw podkładowych wewnątrz i na zewnątrz budynków pod wszelkiego rodzaju posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, PCV, korkowe, panele, parkiet. Nadaje się do wykonywania podkładów podłóg ogrzewanych oraz podkładów niezwiązanych z podłożem. Ze względu na wysokie wytrzymałości jest odpowiednia do stosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach przemysłowych czy magazynach. Przeznaczona jest do układania ręcznego oraz mechanicznego za pomocą mixokreta.

WŁAŚCIWOŚCI:

Posadzka cementowa 8.1 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zastępuje tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane na budowie, znacznie ułatwiając i przyspieszając wykonanie prac. Posadzka cementowa 8.1 posiada wysoką odporność na ścieranie, może stanowić warstwę ostateczną.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje wody do suchej mieszanki: 2,5 l na 25 kg
 • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – podłoże i otoczenie
 • Czas zachowania właściwości roboczych: ok. 1 godz
 • Minimalna grubość warstwy:
  30 mm – podkłady związane z podłożem
  40 mm – podkłady na warstwie oddzielającej
  45 mm – podkłady pływające
  40 mm nad przewodami grzewczymi – podkład z ogrzewaniem wodnym
 • Max grubość warstwy: 80 mm
 • Max średnica kruszywa: 3 mm
 • Ruch pieszy: po 48 godzinach przy temperaturze 20°C
 • Zużycie: ok. 2,0 kg/m2 , przy grubości warstwy podkładu 1 mm
 • Układanie okładzin: po 4 tygodniach i wilgotności ≤2%, a w przypadku parkietów i paneli wilgotności ≤1,5%
 • Reakcja na ogień: klasa A1 fl
 • Wytrzymałość na ściskanie: C 30 (min. 30 N/mm2)
 • Wytrzymałość na zginanie: F6 (min. 6 N/mm2)
 • Odporność na ścieranie: A15
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

 


Atest PZH


Karta charakterystyki 03.04.2023


Deklaracja właściwości użytkowych 03.04.2023


Krajowa ocena techniczna 31.03.2023