Wylewka na ogrzewanie podłogowe

Podkład podłogowy pełni ważną funkcję w budowie warstw podłogi. Od tego, czy jest równy i wytrzymały zależeć będzie trwałość układanego na nim materiału posadzkowego. Jeśli w wylewce mają zostać zatopione rury ogrzewania podłogowego musi ona cechować się dodatkowymi właściwościami. Jaka powinna być wylewka, by wykonać w niej ogrzewanie podłogowe?

Podkład podłogowy, popularnie nazywany jastrychem, wylewką lub szlichtą, stanowi ostatnią warstwę podłogi przed wykonaniem posadzki. Jest on niezbędny pod materiały podłogowe, takie jak np. płytki, parkiet, panele czy wykładziny. Odpowiedni dobór materiałów i prawidłowe wykonanie podkładu pozwolą zapobiec uszkodzeniom posadzki w przyszłości – odspajaniu się elementów drewnianych, pękaniu płytek, czy wypaczaniu paneli. Właściwie dobrana i wykonana wylewka sprosta też wymaganiom wodnego ogrzewania podłogowego – będzie dobrze przewodziła ciepło i nie popęka na skutek oddziaływania wysokiej temperatury.

Jak działa wodne ogrzewanie podłogowe?

Wodne ogrzewanie podłogowe to najprościej ujmując rury, w których cyrkuluje ciepła woda, zatopione w warstwie wylewki podłogowej. Rury układa się na podłożu o wysokiej izolacyjności cieplnej (by strumień ciepła nie ogrzewał elementów budynku, których nie chcemy – w tym przypadku stropu), a następnie zalewa warstwą jastrychu. Na nim układa się z kolei materiał posadzkowy (terakotę, wykładzinę, panele itp.). Ciepło z wody zasilającej rury ogrzewania podłogowego przekazywane jest do podłogi (w górę), dzięki czemu staje się ona dużą powierzchnią grzewczą. Zgromadzone w podłodze ciepło oddawane jest do pomieszczenia, w którym zamontowana jest „podłogówka”, w głównej mierze poprzez promieniowanie.

Wylewka na ogrzewanie podłogowe – jaka powinna być?

Wylewka na ogrzewaniu podłogowym poddawana jest zmianom temperatury – jest naprzemiennie ogrzewana i wychładzana. Maksymalna temperatura wody zasilającej przewody ogrzewania podłogowego wynosi 55°C. Wylewka musi być więc odpowiednio wytrzymała, by nie uległa spękaniu. Aby działanie ogrzewania podłogowego było efektywne, jastrych powinien dobrze przewodzić ciepło.
Wylewka na ogrzewanie podłogowe może być przygotowana bezpośrednio na budowie lub zostać wykonana z fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, którą wystarczy rozrobić z odpowiednią ilością wody. Aby mieć pewność, że podkład będzie dobrze „współpracował” z podłogówką warto zdecydować się na mieszankę, która została wyraźnie oznaczona przez producenta, jako możliwa do stosowania na ogrzewaniu podłogowym.

Jakie produkty wybrać?

Do wykonania wylewki na ogrzewaniu podłogowym można zastosować dwa produkty firmy SOLBET: Betonit B25 8.6 oraz Posadzkę cementową 8.1. Obie zaprawy mają postać suchej mieszanki cementu, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zastępują tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane na budowie, znacznie ułatwiając i przyspieszając wykonanie prac. Produkty te przeznaczone są do układania ręcznego lub mechanicznego za pomocą mixokreta.
Podczas wykonywania wylewki na ogrzewaniu podłogowym należy zwrócić uwagę na jej grubość. Warstwa jastrychu ponad rurami grzewczymi rozłożonymi na powierzchni, powinna mieć grubość ustaloną przez projektanta instalacji. W przypadku produktów SOLBET, czyli Betonitu B25 8.6 i Posadzki cementowej 8.1 minimalna grubość warstwy podkładu z ogrzewaniem wodnym wynosi 40 mm nad przewodami grzejnymi.
Jednocześnie należy zadbać o to, aby grubość wylewki nie była większa niż jest to zalecane. Zastosowanie grubszej warstwy wylewki nie tylko spowoduje większe obciążenie stropu, ale także zwiększy bezwładność cieplną podłogi, co oznacza że będzie się ona wolniej nagrzewać i wolniej stygnąć.

Przeczytaj także: 


Wylewka w domu: ręcznie czy maszynowo?
 Jak wykonać posadzkę cementową?