Gładź polimerowa ROYAL FINISH 14.1

14.1 SOLBET ROYAL FINISH

PRZEZNACZENIE:

Solbet ROYAL FINISH 14.1 to gotowa gładź polimerowa na spoiwie organicznym przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem wewnątrz budynków. Może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe wolne od substancji obniżających przyczepność (np. tłuszczy, bitumów i pyłów). Gładź można stosować na podłoża pokryte farbą, za wyjątkiem farb wapiennych i klejowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Solbet ROYAL FINISH 14.1 należy nakładać na podłoża nośne i równe. Przed przystąpieniem do prac powierzchnie powinny zostać oczyszczone, a warstwy o słabej przyczepności usunięte. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2-3%. Świeże tynki cementowo-wapienne, gipsowe należy odpowiednio wysezonować. Przed nałożeniem gładzi podłoże wymaga zagruntowania preparatem GRUNT AKRYL PLUS 12.2. Gładź można nakładać po wyschnięciu gruntu. Gładź nakłada się na podłoże ręcznie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, wałkiem lub maszynowo agregatem natryskowym.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Zużycie: 1,5 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm.
  • Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C.
  • Czas wysychania gładzi: warstwa grubości 1 mm - ok 6 h, z w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia.
  • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Należy chronić wyrób przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


 Karta charakterystyki 19.12.2022


 Deklaracja właściwości użytkowych 17.01.2020


Atest PZH 23.01.2023